Những cái tên trong đời

" Tôi luôn thích những người có hai tên gọi vì khi đó ta phải quyết định xem ta nên gọi họ bằng tên gì " ( Hazel - The fault in our stars ) Những người hai tên thật thú vị. Mỗi lần cất tiếng gọi là bạn phải động não nhanh nên gọi … Continue reading Những cái tên trong đời

Advertisements