Ca khúc thứ 2: Con cò

10/7/2017
Giữa trưa, một giai điệu bất chợt hiện lên trong đầu,y lấy luôn giấy ra viết. Đây là bài hát thứ 2 Y sáng tác. Không hiểu sao từ khi cây guitar đứt mất dây mi, y lại dồi dào cảm hứng viết nhạc dù đầu không có tí nhạc lí nào, học guitar thì toàn kiểu con vẹt. Được thính giả đầu tiên là con em hát như đọc bài, khen hay, y sung sướng tột đỉnh.
Được chơi trên capo 4 guitar
Hợp âm: Am-Em-F-C
Bài hát: Con cò
Lyric:
Có con cò trong lời mẹ ru,
Có con cò trong giấc mơ em.
Cò bay, cò bay trên hương lúa chín
Cò bay, cò bay đưa em lớn khôn.
À ơi à ơi
Ngủ ngoan em nhé.
À ơi à ơi cánh cò bay xa.
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa miếu bay ra cánh đồng
Cha mẹ sinh đẻ tay không
Cho nên bay khắp đông tây kiếm mồi.

Thương phận con cò,
Bay khắp thế gian
Cò bay, cò bay, từng đàn cánh trắng
Cò bay, cò bay, in dấu chữ V

Có con cò, trong lời mẹ ru
Có con cò, trong giấc em mơ.
À ơi à ơi
Ngủ ngoan em nhé.
À ơi à ơi
Cánh cò bay xa.

Rồi một ngày vượt qua giông bão
Cánh cò đơn côi
Cò ơi đừng khóc
Vượt qua lũy tre.

Advertisements

The first song i wrote

7/7/2017. It was a beautiful day. After watching a short part of movie ” The perfect man ” on TV, I was inspired to compose a song – a first song i wrote. I think it’s a crazy song. It’s play on capo 4 frets on guitar with chords: G-Em-Cadd9-D.
I don’t think of its name.
Lyric:
I wonder, I don’t wonder
You are my life
I know, I don’t know
You are my life.
I used to say don’t love anyone til you’ve into my life
I used to say : Forever alone till i’ve seen your smile.
In my mind, in my dreams, here are you.
Whether I’m sad or happy, thinking of you.
So i say :
” Why are you bugging me out ?
Going out with a new boyfriend
Please tell me whatever you want
I will bring all things for you.”
You wonder, you don’t wonder
I love you
You know, you don’t know
You whispered :” Oh my boy, you’re a sweet boy”
You whispered you’re happy when you sat next to me.
One day, you sat next to me and you whispered :
” I don’t love you, just like you. We are friends forever”
And I say: Ok